Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању

Закон о образовању одраслих

 

Правилник о оцењивању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о обављању друштвено-корисног/хуманитарног  рада

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о избору спортисте генерације

Правилник о материјално дисциплинској одговорности ученика

Правилник о полагању испита у основној школи

Правилник о забрани дискриминације

 

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Савета родитеља