Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

1.12.2022.

Изјашњавање ученика о избору предмета за трећи тест на завршном испиту

Родитељима ученика који у школској 2022/23. години завршавају осми разред, од 1. до 30. децембра 2022. године биће омогућена пријава ученика за завршни испит преко портала Моја средња школа (МСШ).

Пријава за завршни испит подразумева изјашњавање о томе који од пет понуђених предмета (биологија, географија, историја, физика или хемија) ће ученици полагати у оквиру трећег теста.

Поред тога, за сваки тест се дефинише језик на коме се полаже, врста теста (стандардни или ИОП 2), као и евентуална прилагођавања (увећан фонт и брајево писмо).

Ученици могу да се изјасне на два начина: писаним путем у школи или електронским путем, на порталу Моја средња школа.

С обзиром на промену концепта полагања трећег теста на завршном испиту, промењен је и концепт бодовања. Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика, односно матерњег језика, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.

Завршни тест на крају основне школе се полаже решавањем три теста из: српског/матерњег језика, математике и теста по избору ученика из наставних предмета: биологија, географија, историја, физика или хемија.

- ЗА БУДУЋЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

- ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

- КАКО ПРЕЖИВЕТИ УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ (приручник за родитеље)