Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Стручно усавршавање наставника подразумева праћење, усвајање и примену савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева, задатака и образовних стандарда, као и развоја свихи компетенција за професију наставника. 

У овој школској години подизање компетенција за професију наставника  реализоваће се преко облика стручног усавршавања у оквиру установе и усавршавања ван установе (акредитовани семинари), а на основу личних планова стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.