Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Те давне 1869. године Министар просвете и црквених дела донео је 5. јуна Одлуку о отварању шкoлe у Врњцима како се Врњачка Бања звала до 1919. године. Одлука гласи: "По предлогу начелства од 31. пр. м. Н 4258, одобравам да се школа у Врњцима среза трстеничког отвори, у коју ће школу довести ђецу на науку људи из Врњаца, Новог Села, Гоча и Липове." 

Врњачка основна школа отпочела је са радом 1869. године као троразредна школа са 42 ђака, а школске 1906/07. постала је четвороразредна школа и број ученика је повећан. Први учитељ био је Јеремија Тошић.

 Врњачка основна школа није  престајала са радом током свих ратова, а као осморазредна школа почиње да ради школске 1949/50. године у близини цркве у такозваној црквеној кући, касније названој Терапија. У то време школа се звала "Попински хероји", а од 1962. године преласком у нову зграду, у којој и сада ради, назив јој је промењен у "Попински борци".

Из године у годину школа расте, развија се, повећава се број ученика и нижу се бројна признања и награде:

-    прва и друга Републичка награда за уређење школске средине

-    Октобарске плакете

-    Златне значке

-    Повеље и друга бројна признања, која сваке године пристижу у нашу школу.