Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Наставно особље 2022/23. година

 

 1. Аксентијевић Катарина, музичка култура
 2. Андрејић Зорица, учитељ
 3. Бабић Наташа, учитељ
 4. Балшић Лидија, учитељ
 5. Божанић Драгана, физика
 6. Бркић Сузана, учитељ
 7. Бурмаз Иван, физичка култура
 8. Бурмаз Марина, француски језик
 9. Велимировић Милан, математика
 10. Велимировић Селена, математика
 11. Видаковић Радослав, географија
 12. Сања Бабић, техника и технологија
 13. Вујић Бојана, учитељ
 14. Вукомановић Ивана, енглески језик
 15. Симић Ивана, математика
 16. Вулетић Катарина, географија
 17. Вучић Драшко, техника и технологија
 18. Вучић Мирослав, информатика и рачунарство
 19. Гајевић Киковић Сунчица, историја
 20. Гигић Светлана, учитељ
 21. Главчић Бошко, енглески језик
 22. Гочанин Ивана, учитељ    
 23. Гочанин Марина, ликовна култура
 24. Грађанин Катарина, физичка култура
 25. Дмитрашиновић Татјана, учитељ
 26. Ђорђевић Дејан, верска настава
 27. Ерчевић Јелена, математика
 28. Живковић  Данијела, физичка култура
 29. Зајић Јовановић Валентина, учитељ
 30. Иванчевић Владимир, ликовна култура
 31. Марко Шаптовић, историја
 32. Калањ Јадранка, српски језик
 33. Лазић Мира, учитељ
 34. Јасмина Николенџић, математика
 35. Лаковић Војислав, библиотекар
 36. Луковић Мила, учитељ
 37. Мајсторовић Јасмина, учитељ
 38. Максимовић Јелена, учитељ
 39. Манојловић Весна, учитељ
 40. Манојловић Милица, биологија
 41. Марић Светлана, учитељ
 42. Сеочанац Јелена, српски језик
 43. Мартаћ Весна, енглески језик
 44. Матић Игор, музичка култура
 45. Мијалковић Светлана, учитељ
 46. Мијатовић Весна, учитељ
 47. Мијатовић Милан, енглески језик
 48. Миленковић Драган, географија
 49. Миленковић Јасмина, енглески језик
 50. Милић Златко, физичка култура
 51. Милићевић Драгана, енглески језик
 52. Милојковић Маја, руски језик
 53. Милошевић Дејан, биологија
 54. Милошевић Иванка, учитељ
 55. Мићић Гордана, техника и технологија
 56. Павловић  Ана, учитељ
 57. Петков Татјана, географија
 58. Петровић Саша, информатика и рачунарство
 59. Попадић Светлана, учитељ
 60. Поповић Слађана, учитељ
 61. Предолац Катица, учитељ
 62. Прокић Марко, верска настава
 63. Радаковић Слободан, српски језик
 64. Радовановић Ненад, техника и технологија
 65. Сеочанац Јелена, српски језик
 66. Станојевић Јелена,физика
 67. Стевановић Љубан, историја
 68. Стјепановић Биљана, српски језик
 69. Стојиљковић Весна, хемија
 70. Стојковић Маја, учитељ
 71. Стојковић Мирјана, учитељ
 72. Стојковић Снежана, учитељ
 73. Стошовић Марица, математика
 74. Стринека Мирјана, српски језик
 75. Тошић Сања, учитељ
 76. Трмчић Селена, учитељ
 77. Чеперковић Анђелка, француски језик