Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Наставно особље 2018/19. година

 

 1. Аксентијевић Катарина, музичка култура
 2. Андрејић Зорица, учитељ
 3. Анђелковић Кристина, учитељ
 4. Бабић Наташа, учитељ
 5. Балшић Лидија, учитељ
 6. Бојан Мијајловић, физика
 7. Божанић Драгана, физика
 8. Бркић Сузана, учитељ
 9. Бурмаз Иван, физичка култура
 10. Бурмаз Марина, француски језик
 11. Велимировић Милан, математика
 12. Велимировић Селена, математика
 13. Видаковић Радослав, географија
 14. Влајковић  Снежана, Техника и технологија
 15. Вујић Бојана, учитељ
 16. Вукомановић Ивана, енглески језик
 17. Вукотић Ивана, математика
 18. Вулетић Катарина, географија
 19. Вучић Драшко, техника и технологија
 20. Вучић Мирослав, техника и технологија
 21. Гајевић Киковић Сунчица, историја
 22. Гигић Светлана, учитељ
 23. Главчић Бошко, енглески језик
 24. Милићевић Маријана, учитељ
 25. Гочанин Ивана, учитељ    
 26. Гочанин Марина, ликовна култура
 27. Дмитрашиновић Татјана, учитељ
 28. Ђорђевић Дејан, верска настава
 29. Ерчевић Јелена, математика
 30. Живковић  Данијела, физичка култура
 31. Зајић Јовановић Валентина, учитељ
 32. Иванчевић Владимир, ликовна култура
 33. Величковић Саво, верска настава
 34. Јанићијевић Ана, француски језик
 35. Јаћимовић Милан, физичка култура
 36. Јачов Петар, историја
 37. Јовановић Владимир, верска настава
 38. Калањ Јадранка, српски језик
 39. Лазић Мира, учитељ
 40. Лазић Славица, математика
 41. Лаковић Војислав, библиотекар
 42. Луковић Мила, учитељ
 43. Мајсторовић Јасмина, учитељ
 44. Максимовић Јелена, учитељ
 45. Манојловић Весна, учитељ
 46. Манојловић Милица, биологија
 47. Марић Светлана, учитељ
 48. Марјановић Милена, српски језик
 49. Мартаћ Весна, енглески језик
 50. Матић Игор, музичка култура
 51. Мијалковић Светлана, учитељ
 52. Мијатовић Весна, учитељ
 53. Мијатовић Милан, енглески језик
 54. Миленковић Драган, географија
 55. Миленковић Јасмина, енглески језик
 56. Милић Златко, физичка култура
 57. Милићевић Драгана, енглески језик
 58. Милојковић Маја, руски језик
 59. Милошевић Дејан, биологија
 60. Милошевић Иванка, учитељ
 61. Мићић Гордана, техника и технологија
 62. Мутавџић Чукић Марица, учитељ
 63. Павловић  Ана, учитељ
 64. Париповић Драган, историја
 65. Петков Татјана, географија
 66. Петровић Милена, биологија
 67. Петровић Саша, информатика и рачунарство
 68. Попадић Светлана, учитељ
 69. Поповић Слађана
 70. Предолац Катица, учитељ
 71. Радаковић Слободан, српски језик
 72. Радовановић Ненад, техника и технологија
 73. Сеочанац Јелена, српски језик
 74. Стевановић Љубан, историја
 75. Стјепановић  Данијела, домаћинство
 76. Стјепановић Биљана, српски језик
 77. Стојиљковић Весна, хемија
 78. Стојковић Маја, учитељ
 79. Стојковић Мирјана, учитељ
 80. Стојковић Снежана, учитељ
 81. Стошовић Марица, математика
 82. Стринека Мирјана, српски језик
 83. Тошић Сања, учитељ
 84. Трмчић Селена, учитељ
 85. Чеперковић Анђелка, француски језик
 86. Чолић Јелена, хемија
 
Наставно особље