Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

У складу са Законом ОСОВ у школи је формиран Ученички парламент, кога чине по два представника из сваког одељења седмог и осмог разреда. Ученички парламент активно учествује у животу школе. 

Координатор Александар Јовановић, психолог

У току школске године:

  • Упознавање са новим пројектима и акцијама које се спроводе на нивоу целе Школе
  • Сарадња са директором, одељењским старешинама, стручном службом, Вршњачким тимом
  • Обавеза парламента: редовно информисање са одржаних састанака свих ученика генерације 7. и 8. разреда – огласна табла, одељењска заједница;
  • Сарадња са одељењским старешином, као и преузимање и одговорности за квалитет реализације планираних активности.

Овде можете преузети презентацију о насиљу коју су урадили ученици ОШ "Попински борци". - Презентација