Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Бројно стање ученика у школској 2021/2022.години:

  

 

I – VIII

мушки

женски

свега

Матична школа

324

289

613

Пискавац

150

151

301

Липова

6

5

11

Станишинци

0

2

2

Специјално одељење

4

1

5

Кућна настава

0

1

1

ФООО

5

9

14

Укупно

489

458

947

Број одељења:

 

Школско место

Први образовни циклус

Други образовни циклус

Укупно

Матична школа

12

12

24

Пискавац

8

8

16

Липова

2

0

2

Станишинци

1

0

1

Специјално комб.

1

1

1

ФООО

 

1

1

Укупно

24

22

45