Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Бројно стање ученика у школској 2019/2020.години:

 

 

I – VIII

мушки

женски

свега

Матична школа

337

277

614

Пискавац

155

163

318

Липова

5

10

15

Станишинци

1

3

4

Специјално одељење

1

2

3

Кућна настава

0

1

1

ФООО

20

13

33

Укупно

529

469

988

 

Број одељења:

 

Школско место

Први образовни циклус

Други образовни циклус

Укупно

Матична школа

12

12

24

Пискавац

8

8

16

Липова

2

-

2

Станишинци

1

-

1

Специјално комб.

1

-

1

ФООО

1

2

3

Укупно

25

22

47

Бројно стање ученика