Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

88 

Бројно стање ученика у школској 2021/2022.години:

  

 

I – VIII

мушки

женски

свега

Матична школа

354

302

656

Пискавац

162

148

310

Липова

7

8

15

Станишинци

0

2

2

Специјално одељење

4

1

5

Кућна настава

0

1

1

ФООО

 

   

Укупно

527

461

988

Број одељења:

 

Школско место

Први образовни циклус

Други образовни циклус

Укупно

Матична школа

12

12

24

Пискавац

8

8

16

Липова

2

0

2

Станишинци

1

0

1

Специјално комб.

1

 

1

ФООО

 

 

 

Укупно

24

20

44