Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Бројно стање ученика у школској 2020/2021.години:

 

 

I – VIII

мушки

женски

свега

Матична школа

333

281

614

Пискавац

153

158

311

Липова

7

7

14

Станишинци

1

1

2

Специјално одељење

1

1

2

Кућна настава

0

1

1

ФООО

19

9

28

Укупно

514

458

972

 

Број одељења:

 

Школско место

Први образовни циклус

Други образовни циклус

Укупно

Матична школа

12

12

24

Пискавац

8

8

16

Липова

2

-

2

Станишинци

1

-

1

Специјално комб.

-

1

1

ФООО

-

2

2

Укупно

23

23

46