Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

МАТИЧНА ШКОЛА има укупну површину од 4.470 м2. Овај простор обухвата 27 учионица, две радионице за техничко образовање и фискултурну салу од 1.050 м2, кухињу од 30 м2, кабинет информатике 64 м2, кабинет хемије 58 м2, малу салу 130 м2, зубну ординацију, радни простор педагога, психолога и логопеда, канцеларијски простор директора, секретара и рачуноводства, простор библиотеке. У саставу шкoлe су отворени спортски терени површине 4.500 м2.

 

МАТИЧНА ШКОЛА има укупну површину од 4.470 м2. Овај простор обухвата 27 учионица, две радионице за техничко образовање и фискултурну салу од 1.050 м2, кухињу од 30 м2, кабинет информатике 64 м2, кабинет хемије 58 м2, малу салу 130 м2, зубну ординацију, радни простор педагога, психолога и логопеда, канцеларијски простор директора, секретара и рачуноводства, простор библиотеке. У саставу шкoлe су отворени спортски терени површине 4.500 м2.